Face-Lift, een videoinstallatie van Alda Snopek

Huis Van Alijn, Gent, 25 maart 2004