888 | VIDEO | 2021
=> Upcoming

NOLI ME TANGERE | VIDEO & PHOTOWORKS | 2020
=> Upcoming | Canceled  (Kunstenfestival Mesh-Art)

TREE STORIES | VIDEO & PHOTOWORKS | 2020
=> Upcoming | Ungoing


SMARTLAB | MERGING PARTICLES | 2018 - Ungoing

MobilePhotography #MixedMedia #ExperimentalStorytelling #SmartphoneImagery #MergingParticles #tracks #layers #ontheroadcollage #streetpatterns #urbanabstract #digitalcollage #accidentalart #foundart #photomotion #texturepoetry #carcrash #lockdown

=>Follow => instagram @ alda_snopek

MALLEABILITIES/2 | VIDEO & PHOTOWORKS | 2017

A journey through a fossilised dystopia, plasticized landscapes, transmuted worldviews, the metamorphosis of the world in a (meta)physical crisis.

HEIMAT | VIDEO & PHOTO-INSTALLATION| 2016

Stillevens met doek, dekens en goud. Een zoektocht naar vorm, samenhang,en
identiteit.

 

 

GLIMPSE | VIDEO-INSTALLATION | 2015

Alda Snopek is voortdurend op zoek om het thema van gelaagdheid en transformatie weer te geven. Ergens in de diepte van het beeld is een versluierd iets aanwezig dat zich soms openbaart of dat zich weigert prijs te geven. Alleen door een zijdelingse of onrechtstreekse benadaring, kan een tipje van de sluier opgelicht worden.
RITE DE PASSAGE | VIDEO-INSTALLATION-PHOTOWORKS, 2012 | i.s.m. Ilse Roman

Toen Ilse Roman en Alda Snopek hun school her-bezochten (RE-VISITED/SKI),
rees de vraag hoe zij toen vooruitblikten op een toekomst waar ze zich nu in bevinden. Hoe beleefden zij de transformatie van adolescentie naar volwassene? Wat waren hun verlangens?

 

MALLEABILITIES/1 | PHOTOWORKS | 2011-2017

Gemuteerde landschappen. Geplastificeerde levensvormen. Nature mortes.

MU | VIDEO-INSTALLATION | 2010

'Mu' toont hoe een bepaalde 'substantie' onderhevig kan zijn aan op elkaar inspelende vorm-en groeikrachten, chemische of kosmische veranderingen en mogelijkheden tot transformatie. Als een nog-niet gestolde, zwevende meteoriet wordt een imaginair "materie-beeld" gecreëerd, dat zich traag ontvouwt van verdichte massa tot vloeibaar gesteente.


BOUND | VIDEO-INSTALLATION, 2009

BOUND verkent de grenzen van het (on)herkenbare, van de associatieve verbeelding en organische abstracties, van vloeibaar geworden fossielen en sculpturen tot traag stollende materiebeelden en animistisch-aandoende aerials.


RECOLLECTION OF THE MIND | VIDEO-INSTALLATION, 2009

Videocreatie 'Recollection Of The Mind' in het kader van 'Le Silence des danses' i.s.m. Merlin Spie/Kaaitheater/Margarita Production.
 Meer info op www.margaritaproduction.be/_ENG/MERLIN_SPIE/INTRO.html


DRIFT | VIDEO-INSTALLATION, 2008

DRIFT is een video-landschap bestaande uit 2 filmprojecties
op 'uitgestulpte' beeldschermen, die een fysiek-ruimtelijke dimensie
aan het werk geven. In een langzaam afwikkelend/ ontwikkelend en meditatief tempo wordt een geabstraheerd en organisch aanvoelend landschap van binnen naar buiten gestuwd en omgekeerd.

HUGR | VIDEO-INSTALLATION (+ PERFORMANCE), 2007

De video-installatie HUGR toont een traag bewegend kluwen van  topografische berglandschappen en webachtige stadsgrondplannen. Zich openende en sluitende gaten lijken doorgangen en verbindingen mogelijk te maken. De lagen van een innerlijk lichaam worden via een organisch aandoende verwebbing gesuggereerd waarbij steeds meer complexe structuren en patronen oplichten.

METRAMORPHOSES | VIDEO-INSTALLTION, 2007

Identiteit wordt gevormd door het complexe web van hoe we omgaan met de ruimte van het lichaam, de mentale ruimte en de fysieke ruimte. De video METRAMORPHOSES toont de voortdurende veranderingen, verschuivingen en wisselwerkingen binnen die schijnbare begrenzingen.

 

BRAINBOX | INSTALLATION-PERFORMANCE, 2006

Installatie met licht, fosforiserend doek, performance
i.s.m. Ludo Engels en Merlin Spie, in het kader van BRAINBOX/ Unit 6 / Croxhapox Kunstencentrum. De installatie is een reactie op het werk van Pieter Vermeersch, Lieve D'hondt en Eva-Maria Bogaert.

UNDERGROUND | VIDEO-INSTALLATION (+ PERFORMANCE), 2006

In de video-installatie UNDERGROUND wordt via het gegeven van een vallend, zwevend en vliegend lichaam de relatie tussen aarde en kosmos vormgegeven. De kijker ervaart de aarde en de onvoorstelbare kosmos via een naakt ichaam, een ontvangende astronaut die er in contact mee staat en toegankelijk maakt.

 

SOFah! | VIDEO-INSTALLATION (+ PERFORMANCE), 2007

Via een trap bereikt de toeschouwer een verduisterd platform met een uitsparing in het midden, dat een inkijk biedt op een lager gelegen niveau. De kijker waant zich in een variant van een anatomisch theater. In deze diepte ontwaar je vaag de contouren van een liggend lichaam dat verlicht wordt door het licht van een projector. Een scanner beweegt traag over het lichaam en bedekt het met nieuwe, virtuele lichamen, tot een ondoordringbaar landschap van zenuwbanen en vreemde entiteiten ontstaan.

SOFah! maakte deel uit van de 3-delige installatie-performance i.s.m.
Ilse Roman en Els Soetaert (Round Face vzw/co-productie Vooruit)

 

DUO | VIDEO-INSTALLTION, 2006

DUO is een video die vertrekt vanuit een eenvoudige ontdubbeling van
hetzelfde beeld (cfr. video uit TUNNELVISION), die rond zijn eigen as draait en keert. Het ontdubbelde beeld fungeert als een echo van het originele beeld met een delay, een vertraging, van 10 seconden. In die tussenruimten ontstaan nieuwe vormen en verschuivingen in het zwaartekrachtveld.

SERIES NOIRES |Photoworks, 2005

Digitale fotomontage/reeks van 30 werken/ 20 x 16 cm
Ontstaan uit de performance-video-installatie TUNNELVISION.

TUNNELVISION | VIDEO-INSTALLATION (+ PERFORMANCE), 2005

In TUNNELVISION wordt de gefilmde ruimte op de reële tunnelruimte geprojecteerd. De filmt toont hoe iemand schijnbaar de archtitectonische ruimte manipuleert en de muren verschuift. Het gefilmde beeld van de performer en de echte performer gaan met elkaar in interactie. Het filmmedium wordt in combinatie met performance gebruikt om het spel tussen echt en schijn/illusie, representatie en realiteit, van een ruimte ‘af te tasten’. Is het de pulserende ruimte die inwerkt op de performer of de performer die invloed uitoefent op de ruimte?

FACELIFT | VIDEO-INSTALLATION, 2003
Is een interventie op een bestaande ruimte in het Huis van Alijn.
Een portret, ontleend aan de collectie van het museum, wordt geprojecteerd op
een gipsen afdruk van het gezicht van de kunstenaar. Op dit holografisch gelaat verschijnen afwisselend de beelden van het afscheuren van oud behangpapier met beelden van de oude vrouw uit het portret, alsof haar huid en het verleden opengemaakt worden.

VERS | VIDEO-INSTALLATION (+ PERFORMANCE), 2003

VERS is een tocht doorheen een met geuren, kleuren, muziek, beelden en performatief opgeladen landschap met drie bewoonde serres, die elke wandelende kijker een net iets andere ervaring aanreikt. VERS wordt afgewikkeld tussen het “natuurlijke” en het kunstmatige/ klinische, tussen wat vers is en wat is aangetast. Een zintuigelijke wandeling i.s.m
Alda Snopek, Ilse Roman en Els Soetaert.

SPOT | VIDEO, 2004

SPOT is een voyeuristisch portret van een overbuur, herleid en vernauwd tot een wazig silhouet dat in de beweging van het schoonmaken van een raam de grenzen aftast van verschijnen en verdwijnen.

FAMILYVIEW | VIDEO-INSTALLATION, 2001

FAMILYVIEW is een installatie in een woonkamer met zwevend transparant gordijn waarop reklamebeelden van artificiële familiale gezelligheid geprojecteerd worden. De beelden glijden over muren en deuren zoals de schimmen die achter vensters opdoemen tijdens een straatwandeling. De installatie draait de blik om: men kijkt van binnenuit naar beelden die men normaal gezien van buitenaf waarneemt.

POINT OF VIEW | VIDEO-INSTALLATION, 2001

POINT OF VIEW is een interventie op de Valerius de Saedeleer ruimte in het Museum Oud Hospitaal te Aalst. Het onderzoekt de manieren van kijken naar een landschap. De ruimte is verduisterd en enkel details uit de schilderijen worden via rechthoekige lichtbundels uitgelicht.